Гласувай

Изберете своя начин на гласуване

Натиснете върху изображението по-долу, което отговаря на избрания начин на гласуване.

  • Ако сте индивидуален участник, изберете „Индивидуален вот“.
  • Ако сте учител/библиотекар и ще помогнете на своите ученици да гласуват, изберете „Колективен вот“.