Политика за защита на личните данни

С представяне на настоящите правила фондация „Детски книги“ като организатор на Наградата за най-добра детска книга „Бисерче вълшебно“ и собственик на сайт www.biserche.com, има за цел да Ви разясни каква информация събира за Вас, защо и как го прави, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година – GDPR).

Информация за нас

Фондация „Детски книги“ е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в регистърa на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК: 176566685, със седалище и с адрес на управление: гр. София 1113, ул. “Самоков“ №3, ет. 11, ап. 51, info@biserche.com.

Нашето отношение към Вашите лични данни

Фондация „Детски книги“ отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Целта на настоящата „Политика за защита на личните данни“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  съответно какви са Вашите права.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Каква информация събираме и защо?

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни. В повечето случаи изискваме личните Ви данни цел събиране и обработване на вота за Наградата за най-добра детска книга „Бисерче вълшебно“, за да спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при гласуването, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си и за своето дете. Без тези данни, не бихме могли да администрираме Наградата. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да обработим подадените гласове. В зависимост от дейността Ви при посещение на сайта, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

При гласуване

  • Общи данни, за да Ви индивидуализираме;
  • Име, бащино име, фамилия и възраст на гласуващото дете;
  • Данни за контакт – име и населено място на училище/библиотека и електронен адрес (имейл) на възрастен (родител/учител/библиотекар), с чиито помощ и съгласие се извършва гласуването
  • Други данни, които можем също така да съберем за Вас са: IP адрес.

При абонамент за бюлетин

  • Име, фамилия и електронен адрес (имейл);
  • Други данни, които можем също така да съберем за Вас са: IP адрес.

Цел при обработването на Вашите данни

Ние обработваме личните данни, които събираме със следните цели:

  1. При гласуване – за определяне на получените гласове във всяка от категориите на Награда „Бисерче вълшебно“
  2. Изпращане на бюлетин
  3. Необходими за изпълнение на наше нормативно задължение – задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи;
  4. Предоставяне на информация на съда и правозащитните органи.

С кого споделяме информацията Ви

Фондация „Детски книги“ не предоставя Ваши лични данни на трети лица.

Предоставянето на лични данни в някои случаи може да е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като:

Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съд, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото национални законодателство;

Употреба на бисквитки на Сайта

Фондация „Детски книги“ не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, използвани от организацията.

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Ваши данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми?

Ние не използваме средства за  автоматизирано взимане на решения.

Сигурност

Фондация „Детски книги“ взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в установените в закона срокове, а именно 6 месеца от приключване на гласуването. Не пазим Ваши данни и данните на детето Ви безсрочно.

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от фондация „Детски книги“ да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате фондация „Детски книги“ да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни. С всеки получен бюлетин предоставяме право на отписване от абонамента.

Фондация „Детски книги“ осигурява и Вашето право на възражение и ограничаване на обработването на лични данни, както и правата Ви при автоматизирано взимане на решения.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо фондация „Детски книги“. Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно.

Компетентен надзорен орган

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или www.cpdp.bg .

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели фондация „Детски книги“ я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.