Индивидуален вот

В тази секция събираме информация за участниците в гласуването, която ни е необходима единствено за да гарантираме, че при гласуването няма да има дублиране на вота.

  • Информацията за деца до 14 години се подава от родител/настойник.
  • Децата над 14 години могат да попълнят своите данни и самостоятелно.

Нито една част от въведените данни няма да бъде използвана с цел разкриване на самоличността на някой от участниците или на техния вот.

Единствено при изтеглянето на някой участник в томболата с награди, ще бъде съобщено неговото първо име, възрастта му и населеното място, в което живее. Тази информация ще послужи за обявяване на късметлиите в томболата в уебсайта ни и при партньори, но няма да застраши сигурността на децата.

Всички събрани данни се обработват според Политиката за защита на личните данни от фондация “Детски книги”.  

Моля, посочете имената на детето до 14 г. или въведете своето име, ако сте над 14 г.
Посочете валиден имейл адрес - на него автоматично ще бъде изпратена грамотата за почетно жури на участника при подаване на вота.
Телефонният номер ни е необходим, за да Ви уведомим при евентуално спечелване на награда от томболата в края на кампанията.
Посочете името на учебното заведение, което посещава детето Ви. Търсим най-четящите училища и детски градини в страната.
Гласуване за книги

Участниците имат право да подкрепят 1 художествено заглавие, номинирано в някоя от четирите възрастови категории:

По-малките могат да си изберат и книга от по-висока възрастова категория, ако са активни читатели.
По-големите нямат правото да гласуват за книга за по-малки. В този случай вотът няма да бъде зачетен.

За да подкрепите избраната от участника книга, най-напред изберете от падащото меню съответната възрастова категория.

След това ще ви се отвори меню, от което да изберете самата книга.

Избери от падащото меню книгата, която подкрепяш
Избери от падащото меню книгата, която подкрепяш
Избери от падащото меню книгата, която подкрепяш
Избери от падащото меню книгата, която подкрепяш

Участниците имат право да подкрепят 1 нехудожествено заглавие, номинирано в категория “Нещотърсачи” (5-16 г.).

За да подкрепите избраната книга, изберете заглавието й от падащото меню.

С настоящото съгласие родител/настойник на дете под 14 г. или участник над 14 г. декларира, че е съгласен вотът му да бъде обработен. При избиране на опцията "Не съм съгласен", вотът и всички данни ще бъдат заличени от регистрите ни и няма да бъдат взети предвид при обработката на вота.