Индивидуален вот

В тази секция събираме информация за участниците в гласуването, която ни е необходима единствено за да гарантираме, че при гласуването няма да има дублиране на вота.

  • Информацията за деца до 14 години се подава от родител/настойник.
  • Децата над 14 години могат да попълнят своите данни и самостоятелно.

Нито една част от въведените данни няма да бъде използвана с цел разкриване на самоличността на някой от участниците или на техния вот.

Всички събрани данни се обработват според Политиката за защита на личните данни, приета от фондация „Детски книги“.  

Моля, посочете имената на детето до 14 г. или въведете своето име, ако сте над 14 г.
Посочете валиден имейл адрес - на него автоматично ще бъде изпратена грамотата за почетно жури на участника при подаване на вота.
Посочете името на учебното заведение, което посещава детето Ви. Търсим най-четящите училища и детски градини в страната.
Гласуване за книги

Участниците имат право да подкрепят 1 художествено заглавие, номинирано в някоя от петте възрастови категории:

По-малките могат да си изберат и книга от по-висока възрастова категория, ако са активни читатели.
По-големите нямат правото да гласуват за книга за по-малки. В този случай вотът няма да бъде зачетен.

За да подкрепите избраната от участника книга, най-напред изберете от падащото меню съответната възрастова категория.

След това ще ви се отвори меню, от което да изберете самата книга.

Избери от падащото меню книгата, която подкрепяш
Избери от падащото меню книгата, която подкрепяш
Избери от падащото меню книгата, която подкрепяш
Избери от падащото меню книгата, която подкрепяш
Избери от падащото меню книгата, която подкрепяш

Участниците имат право да подкрепят 1 нехудожествено заглавие, номинирано в категория „Нещотърсачи“ (3-16 г.).

За да подкрепите избраната книга, изберете заглавието й от падащото меню.

С настоящото съгласие родител/настойник на дете под 14 г. или участник над 14 г. декларира, че е съгласен вотът му да бъде обработен. При избиране на опцията "Не съм съгласен", вотът и всички данни ще бъдат заличени от регистрите ни и няма да бъдат взети предвид при обработката на вота.