Книгоходец

КНИГОХОДЕЦ кани всички активни бисерчета да се включат в предизвикателството!

В началото искахме да проверим дали участниците в Награда “Бисерче вълшебно” 2020, които четат сами и са регистрирани за участие в Книгоходец, могат заедно да изминат 40075 книгометра – точно толкова, колкото е обиколката на земното кълбо по екватора.

След първото отчитане на изминати книгометри, очакванията ни бяха надминати многократно! Затова увеличаваме предизвикателството – нека проверим дали можем заедно да достигнем до Луната, като изминем 384 403 книгометра!

Данни за изминатите книгометри в ЕТАП 1 към 31.05.2020 г.

384403 книгометра
387966 книгометра