Книгоходец

Книгоходците обикалят света, докато четат!

Казват, че четенето предлага билет за безброй пътешествия, при това – докато седиш на дивана. Ние знаем, че чрез книгите може и да се играе.

Затова каним учителите (или библиотекарите) да регистрират свои отбори читатели и да поиграем заедно на КНИГОХОДЕЦ: докато децата четат, изминават книгометри.

1 книгометър = 1 километър

Всеки учител или библиотекар може да регистрира свой отбор.

Децата четат и броят всяка прочетена страница. Вместо да се състезават помежду си, те четат с удоволствие и допринасят за общия резултат на отбора.

  • Учителят/библиотекарят подава общия брой книгометри (всяка седмица, на две седмици или в края на избран от него период)¹.
  • Ние изграждаме интерактивна карта с пътешествията на всички книгоходци от всички регистрирани отбори²!

Нека проверим дали можем да изминем ЗАЕДНО 250 000 книгометра³, като тръгнем по стъпките на капитан Джеймс Кук – един от най-великите пътешественици и откриватели в човешката история. Имаме време да го направим от 31 май до 22 октомври.

Ще се справим ли, книгоходци?

Подаден резултат към 30.09.2021 г.:

[ultimeter id=’11836′]

¹ Всеки учител или библиотекар регистрира свой отбор участници. Сумира техните прочетени страници (книгометри) за избран от него период (напр. всяка седмица) и подава общия брой книгометри на отбора. 

1 страница=6 книгометра за децата с обучителни трудности; българчетата, за които българският език не е майчин; българчетата, живеещи в чужбина и за неуверените читатели (обикновено децата в първи клас).

² Общият брой книгометри ще се формира от всички отчетени резултати на всички регистрирани отбори, като се натрупва с всяко ново подаване на данни и се отчита в уебсайта www.biserche.com на всеки 2 седмици. Този резултат ще води до пътешествие на различна дестинация, с обяснения и интересни факти.

Отборната работа намалява състезателността между децата и стимулира онези, за които четенето не е особено лесно и приятно, да се включат активно.

³ Пътешествията на капитан Джеймс Кук изчисляваме приблизително на 250 000 км.