Книгоходец

КНИГОХОДЕЦ кани всички активни бисерчета да се включат в предизвикателството!

В началото… искахме да проверим дали участниците в Награда “Бисерче вълшебно” 2020, които четат сами и са регистрирани за участие в Книгоходец, могат заедно да изминат 40075 книгометра – точно толкова, колкото е обиколката на земното кълбо по екватора.

След първото отчитане на изминати книгометри, очакванията ни бяха надминати многократно! Затова увеличаваме предизвикателството – нека проверим дали можем заедно да обиколим земното кълбо 5 пъти, като изминем 200 375 книгометра!

Данни за изминатите книгометри към 16.02.2020 г.

200375 книгометра
5 обиколки
4 обиколки
3 обиколки
2 обиколки
1 обиколка
81702 книгометра