Регистрация в Книгоходец 2021

В тази секция събираме информация за ръководителите на отбори (учители, библиотекари или родители), която ни е необходима единствено за да открием най-активните отбори и да сумираме правилно отчетените книгометри.

Нито една част от въведените данни няма да бъде използвана с цел разкриване на самоличността на някой от участниците.

Всички събрани данни се обработват според Политиката за защита на личните данни от фондация “Детски книги”.  

Моля, посочете Вашите имена като ръководител на отбор от книгоходци, който ще подава обобщения резултат от прочетените им страници. Вие може да сте учител, библиотекар или родител. Необходимо е да сте навършили 18 години. 🙂
Посочете валиден имейл адрес за връзка.
Посочете името на учебното заведение, което посещават децата, част от Вашия отбор. Търсим най-активните училища, детски градини и библиотеки в страната. Ако извършвате регистрацията като родител, изпишете СЕМЕЙСТВО в полето или посочете институцията, която посещава детето Ви.
Регистрация на отбор
Моля, запомнете името на отбора си - то ще е необходимо при отчитане на резултатите.
С настоящото ръководителят на отбор в инициативата "Книгоходец" дава съгласието си въведената информация да бъде използвана за определяне на най-активен отбор и за отчитане на резултатите от прочетените книги.