Портал за формуляри – Лятна читателска щафета

В тази секция събираме информация за участниците в щафетата, която ни е необходима единствено за изтегляне на победителите на томболен принцип.

  • Информацията се подава от родител/настойник.

Нито една част от въведените данни няма да бъде използвана с цел разкриване на самоличността на някой от участниците или на техния вот.

Всички събрани данни се обработват според Политиката за защита на личните данни, приета от фондация „Детски книги“.  

Моля, посочете имената на детето от 5 до 13 г.
Посочете валиден имейл адрес - на него ще бъде изпратена информация при спечелване на награда. С попълването на формуляра се съгласявате да ви изпращаме и информация за хода на Лятната читателска щафета.
Подаване на формуляр за участие
Изпратете ни снимка или сканирано копие на формуляра от Лятната читателската щафета "Бисерче вълшебно" 2024.
Размерът на файла не трябва да надвишава 1MB!
Ако снимката е по-голяма от този размер, можете да я намалите чрез настройките на смартфона си, чрез онлайн програма за намаляване на снимки или като снимате формуляра директно чрез Viber/WhatsApp и след това запаметите снимката в галерията си. 
С настоящото съгласие родител/настойник на дете под 14 г. декларира, че е съгласен участието му да бъде обработено. При избиране на опцията "Не съм съгласен", формулярът и всички данни ще бъдат заличени от регистрите ни и няма да бъдат взети предвид при определянето на победители на томболен принцип.