Официални правила на Националната награда „Бисерче вълшебно“ 2023

Организатор: 

Организатор на Националната годишна награда „Бисерче вълшебно“ е Фондация в обществена полза „Детски книги“, регистрирана с БУЛСТАТ 176566685, адрес: гр. София, бул. „Самоков“ №3.

Период на гласуване:

Право да гласуват имат единствено деца на възраст от 3 до 16 години включително.

За да се включат в гласуването, те трябва да дадат своя глас за любима книга от 11:00 часа на 23.02.2023 до 23:59 часа на 23.04.2023 г.

Номинирани заглавия: 

Номинираните заглавия в Награда „Бисерче вълшебно“ 2023 са детско-юношески художествени и нехудожествени заглавия, издадени на български език в периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

Книгите, участващи в наградата „Бисерче вълшебно“ 2023, се номинират от самите издатели/писатели в дълъг списък за наградата. Важно условие е тези заглавия да не присъстват в задължителната учебна програма, освен ако не са поднесени чрез нов жанр. Номинираните заглавия се разпределят в:

 •  пет възрастови категории с художествени произведения, като самите издатели определят в коя група да попадне дадена книга:
  • „Буболечета“ (3-5 г.)
  • „Откриватели“ (5-7 г.)
  • „Изследователи (8-10 г.)
  • „Мечтатели“ (11-13 г.) или
  • „Майстори“ (14-16 г.).
 • една категория с нехудожествени заглавия – „Нещотърсачи“, – подходяща за децата от 3 до 16 г.

Два панела на журито – експерти (13 души) и деца (210 души), определят кои заглавия (по 10 в художествените категории и 25 нехудожествени) преминават в кратък списък и са подложени на гласуване от децата. Всеки член на журито от експерти избира своите фаворити (10/25) и ги подрежда в лична класация с точки по скала от 10 или 25 до 1 (10/25=най-предпочитана книга, 1=най-малко предпочитана). Всеки глас на членовете на журито се умножава по коефициент. Всеки член на детското жури избира по 10/25 книги в съответна категория, всеки избор е равен на един детски глас.

Книгите получават обща оценка по точки от двата панела на журито и в краткия списък продължават първите 10 книги в категорията. При еднакъв брой точки, в краткия списък се включват и двете или повече книги.

Читателите имат възможност да подкрепят 1 (една) книга от възрастовите категории и 1 (една) книга от категория „Нещотърсачи“.

При художествените заглавия е възможен избор на книга за по-голяма възраст, но не и обратното. (Дете на 8 г. може да гласува за 1 книга, независимо дали е от категория „Изследователи“ (8-10 г.), „Мечтатели“ (11-13 г.) или „Майстори“ (14-16 г.), но не може да подкрепи заглавие от категория „Откриватели“ (5-7 г.).) 

В обобщение: децата от 3 до 16 г. имат правото да подкрепят книги по схемата 1+1: 1 глас за художествено и 1 глас за нехудожествен издание.

Участници в гласуването за най-добра книга „Бисерче вълшебно“

Почетно жури в наградата „Бисерче вълшебно“ могат да бъдат всички деца на възраст от 3 до 16 години включително. Всеки участник има правото да избере една любима книга от основните пет възрастови категории и една книга от категория „Нещотърсачи“ на следния принцип:

– участниците на възраст от 3 до 5 г. включително, попадащи в категория „Буболечета“, имат правото да изберат и да гласуват за 1 книга от която и да е от петте възрастови категории и за 1 книга от раздел „Нещотърсачи“

– участниците на възраст от 5 до 7 г. включително, попадащи в категория „Откриватели“, имат правото да изберат и да гласуват за 1 книга от категориите „Откриватели“, „Изследователи“, „Мечтатели“ или „Майстори“ и за 1 книга от раздел „Нещотърсачи“.

– участниците на възраст от 8 до 10 г. включително, попадащи в категория „Изследователи“, имат правото да изберат и да гласуват за 1 книга от категориите „Изследователи“, „Мечтатели“ или „Майстори“ и за 1 книга от раздел „Нещотърсачи“.

– участниците на възраст от 11 до 13 г. включително, попадащи в категория „Мечтатели“, имат правото да изберат и да гласуват за 1 книга от категориите „Мечтатели“ или „Майстори“ и за 1 книга от раздел „Нещотърсачи“.

– участниците на възраст от 14 до 16 г. включително, попадащи в категория „Майстори“, имат правото да гласуват за 1 книга единствено от категория „Майстори“ и за 1 книга от раздел „Нещотърсачи“.

 • Всеки участник гласува онлайн, попълвайки форма за гласуване. В нея отбелязва трите си имена, възраст, населено място, училище, и-мейл и телефон на родител/настойник/ учител за връзка при спечелване на някоя от наградите за почетно жури. Във формата за гласуване се посочват и избраните от участника заглавия, който трябва да поясни накратко защо дава своя глас за тях.
 • Всеки участник може да гласува САМО ВЕДНЪЖ! Дублирането на форми за гласуване не се допуска и дублираният вот ще бъде заличен.
 • Допуска се гласуването на български деца, живеещи в чужбина, стига да са отговорили защо подкрепят книгата на български език (без значение дали отговорът е изписан на латиница или кирилица).
 • При подаване на своя вот всеки участник получава автоматично на посочения и-мейл за връзка грамота за почетно жури. 

Колективен вот

Учителите/библиотекарите, които насърчават четенето сред големи групи деца, могат да подадат техния вот през таблица за колективно гласуване. В нея трябва да бъдат посочени имената на децата и техният индивидуален избор.

Награда „Бисерче вълшебно“ 2023 за най-добра детска книга

 • Книгите, класирани на първо място във всяка една от шестте категории, ще получат статуетки на Националната годишна награда „Бисерче вълшебно“ за най-добра детска книга за изминалата година. Издателството/издателствата, издали на български език най-любимите книги на децата, също ще грабнат своята грамота за принос в развитието на съвременната литература и популяризирането й в България.

За всички възникнали въпроси относно провеждането на наградата „Бисерче вълшебно“ 2023 можете да се обръщате към организаторите от Фондация „Детски книги“ на и-мейл info@biserche.com.

Организаторите си запазват правото на промени в регламента за участие в наградата „Бисерче вълшебно“ с цел запазване на целите на кампанията за насърчаване на четенето.