Официални правила на Лятна читателска щафета „Бисерче вълшебно“ 2024

Организатор

Организатор на Националната годишна награда „Бисерче вълшебно“ е Фондация в обществена полза „Детски книги“, регистрирана с БУЛСТАТ 176566685, адрес: гр. София, бул. „Самоков“ №3.

Период на провеждане на кампанията

Начало: 20 юни 2024 г.

Край: 30 септември 2024 г.

За кампанията

  • „Лятна читателска щафета „Бисерче вълшебно“ е част от Национална награда „Бисерче вълшебно“.
  • Предложените за четене книги са номинираните заглавия в Награда „Бисерче вълшебно“ през всички  – детско-юношески художествени и нехудожествени заглавия, издадени на български език в периода 01.01.2012 г. – 31.12.2023 г.
  • Книгите, участващи в Лятната читателска щафета „Бисерче вълшебно“, са номинирани в някое от изданията на Награда „Бисерче вълшебно“ от самите издатели/писатели. Те са разпределени в три възрастови категории за художествените заглавия„Откриватели“ (5-7 г.), „Изследователи“ (8-10 г.), „Мечтатели“ (11-13 г.) и в една категория с нехудожествени заглавия – „Нещотърсачи“.

Целта на „Лятна читателска щафета „Бисерче вълшебно“ е да насърчи четенето сред децата и да ги подпомогне да развият своята функционална грамотност. Поканени да вземат участие са всички българчета, независимо дали живеят на територията на България или чужбина, на възраст от 5 до 13 г. включително.

Механизъм на участие

  1. Всеки участник на възраст от 5 до 13 години включително може да избере 3 книги от всички предложени заглавия, номинирани в различните издания на Националната награда „Бисерче вълшебно“ (2013-2024 г.).
  2. Трите книги трябва да бъдат прочетени и да бъде попълнен формуляр за участие от самия участник, който може да бъде взет от библиотека в страната (партньор по кампанията) или изтеглен от уебсайта www.biserche.com.
  3. Формулярът трябва да бъде изпратен от родител/настойник под формата на снимка или сканиран файл през портал, който може да бъде открит ТУК.

Награден фонд

  • Всеки участник, изпратил с помощта на родител/настойник формуляр, ще бъде включен в томбола за награди (30 ваучера за книги на стойност 50 лв. всеки, предоставени от верига книжарници Orange).
  • Няма ограничение в броя на изпратените формуляри, стига прочетените книги да са различни.

Защита на личните данни на участниците

Имената на участниците ще бъдат споменати публично единствено при спечелване на награда. Няма да бъдат разпространявани снимки на децата, освен ако не са изпратени от родител/настойник и е заявено изричното съгласие снимковият материал да бъде публикуван през каналите на фондация „Детски книги“.

При всички други случаи важат правилата за защита на личните данни, приети и публикувани в сайта на Награда „Бисерче вълшебно“ (www.biserche.com).


За всички възникнали въпроси относно провеждането на „Лятна читателска щафета „Бисерче вълшебно“ можете да се обръщате към организаторите от Фондация „Детски книги“ на и-мейл info@biserche.com. Организаторите си запазват правото на промени в регламента за участие с цел запазване на целите на кампанията за насърчаване на четенето.