ЗАЩО ЧИТАТЕЛСКИ КЛУБОВЕ

Мрежата от читателски клубове „Бисерче вълшебно“ бе създадена през 2018 г., за да адресира проблема с високия процент функционално неграмотни български ученици (над 40% от 15-годишните).

Клубната дейност е съпътстващ проект към Националната награда „Бисерче вълшебно“.

Клубовете се създават към училища, библиотеки и центрове, работещи с деца. Дейността им се координира от ръководител – учител или библиотекар. В тях членуват доброволно деца на възраст от 6 до 16 години, като във всеки клуб участват различен брой деца.

Заглавията, с които работят участниците в клубовете, се избират от списъка с номинирани заглавия в Награда „Бисерче вълшебно“. След приключване на гласуването, участниците разширяват работата си и с други книги – художествени и нехудожествени.

Какво искаме да постигнем с клубовете

Чрез достъпа до съвременни книги и професионални насоки за обсъждане на качествени художествени и нехудожествени заглавия, развиваме у децата:

• памет, концентрация, въображение

• логическо, критично, творческо и аналитично мислене

• умения за решаване на проблеми

• интерес към науката, технологиите и изкуствата.

Как се организира дейността на клубовете

Ръководителят (учител/библиотекар) се ангажира с обединяване на децата в клуб, получаване на родителско съгласие, регистриране на клуба в мрежата „Бисерче вълшебно” и изготвяне на индивидуална програма за работа. 

Графикът на всеки отделен клуб зависи от нуждите, възможностите и интересите на участниците. Минималното условие е за провеждане на 1 среща месечно.

Организаторите от фондация “Детски книги” задават обща рамка на мрежата, следят за модифициране на програмите съобразно най-новите научни изследвания в сферата на четенето и грамотността и подпомагат дейността на клубовете с идеи, насоки и съвети.

При възможност за закупуване на книги чрез дарения и грантове, организаторите подкрепят членовете на мрежата и с екземпляри от номинираните в „Бисерче вълшебно“ заглавия.

Минимум три от екземплярите, предоставени от издателите при подаване на номинациите, също се разпределят между клубовете.

От какво се нуждае читателски клуб, за да провежда дейността си

За да подготвяме децата за бъдещето, като развиваме функционалната им грамотност и уменията им за мислене, трябва да ги превърнем в общност и да им осигурим материали за работа. 

За целта са ни необходими КНИГИ

Книгите, които се стремим да предоставяме на читателските клубове, са художествени и нехудожествени заглавия, избрани от самите участниците за четене, обсъждане и допълнителна проектна дейност.

Тези заглавия най-често са от номинираните в Награда „Бисерче вълшебно“ и помагат на децата да събират информация, да провеждат различни експерименти, да извършват проучвателна дейност и други. 

Мрежата от читателски клубове “Бисерче вълшебно” подготвя децата на България за професиите на бъдещето, независимо какви ще бъдат те.

Умението да правиш избор и преценка на информация, да я превръщаш в знания и да я прилагаш в иновативни дейности винаги ще зависи от грамотността за четене на отделния индивид.

Четенето е сложен когнитивен процес, който не зависи от литературните произведения, изучавани в училище. Затова в читателските клубове децата развиват своя интерес към науката, знанието, технологиите и изкуствата чрез разнообразни четива, които им показват, че книгите са само отправна точка, а границата са собствените им желания, упоритост и интереси.

Ако желаете да инвестирате в бъдещето на децата, подкрепете читатетелските клубове “Бисерче вълшебно”!

Дарете от номинираните заглавия

в „Бисерче вълшебно“

Пишете ни на info@biserche.com

Направете дарение, за да закупим

книги вместо вас

За дарение по сметка