Номинации в Награда „Бисерче вълшебно“ 2024

Какво е „Бисерче вълшебно“?

Националната награда „Бисерче вълшебно“ е първата награда в България, чието жури са единствено децата. Книгите, номинирани вече 11 години от българските издатели и самопубликуващи се автори, се отличават като най-добрите издателски проекти за предходната на гласуването календарна година.

Награда „Бисерче вълшебно“ е мерило за нуждите, интересите и нагласите на българските деца. Чрез нея децата са поставени в активната позиция да заявят своя избор, а възрастните – в позицията да подкрепят децата и младежите в развитието им като четящи личности.

Механизъм на провеждане

След отбелязването на 10-годишнината на наградата, от 2023 г. бяха въведени промени в регламента, за да подкрепят и улеснят децата в развитието на личните им критерии за качество на книгите.

Дълъг/Кратък списък

Книгите в наградата се номинират и биват оценявани на два етапа: чрез дълъг/кратък списък.

В дългия списък влизат всички издания, номинирани от българските издатели/самопубликуващи се автори, като техните най-добри книги за изминалата календарна година.

В краткия списък влизат първите 10 книги (по точки от журито) във възрастовите групи (за художествените заглавия) и първите 25 заглавия (по точки) в категория „Нещотърсачи“ (нехудожествени издания). Селекцията се извършва от страна на жури:

 • панел „Възрастни“, в който влизат експерти по детска литература и превод, по илюстрация за деца, учители и библиотекари, логопед, психолог и др.;
 • панел „Деца“ – деца от читателските клубове „Бисерче вълшебно“ в страната (прибл. 250-500 деца) четат и гласуват за книгите, които според тях трябва да влязат в краткия списък на наградата.

Всички номинирани заглавия от дългия списък ще бъдат качени в уебсайта.

При началото на гласуването в категорията „Кратък списък“ ще бъдат отделени заглавията, избрани от двата панела на журито.

Възрастов обхват на наградата

От 2023 г. се въвежда още една категория, в която най-малките могат да участват – „Буболечета“ (3-5 г.).

Така възрастовият обхват на „Бисерче вълшебно“ е от 3 до 16-годишна възраст.

Критерии за подбор на заглавията в „Бисерче вълшебно“

Една качествена книга за деца:

…разполага с отлични художествени качества – тя е добре замислена, структурирана, написана и/или илюстрирана;

…се отнася уважително към читателя – харесва се на аудитория, съставена от деца и юноши, без да ги покровителства;

…ангажира вниманието на младите хора – предизвиква дълготраен интерес у онези, за които е предназначена;

…предлага запомнящо се читателско преживяване – дава на читателите стимулиращо и удовлетворяващо естетическо, интелектуално или емоционално преживяване, което надхвърля баналното и очевидното и развива вътрешния живот на читателя, емоционалната му интелигентност, разбирането му за и отношението му към света;

…предлага достоверна и проверена научна информация или възможност за развитие на критичното и творческото мислене, които са в основата на функционалната грамотност (за нехудожествените издания).

! Въпреки че на дизайна и цялостното оформление ще бъде отделено необходимото внимание, те няма да имат думата срещу книга, която е изключителна във всеки друг аспект (особено в случай на книга без илюстрации).

критерии за одобрение на номинация

Критерии за одобрение на номинацията

Книгите могат да бъдат номинирани от издателство, писател, художник или организация, която има правото и съгласието на праводържателите да включва заглавията им в конкурси. Номиниращите са поканени да представят за разглеждане заглавия, отговарящи на следните условия:

 1. Книгите трябва да са публикувани между 1. януари и 31. декември на предходната година, т.е. изданията, които ще бъдат включени в наградата за 2024 г., трябва да бъдат публикувани между 1. януари и 31. декември 2023 г. и да бъдат изпратени до посочения във формулярите краен срок.
 2. Книгите трябва да съдържат текстове, излизащи за първи път на български език в детско-юношеска книга, да са художествени/нехудожествени заглавия, които не се изучават в училище и да не са адаптации/антологии на изучавани в училище произведения.
 3. Номинираните издания трябва да са с високо качество на текста, илюстрациите, книжното тяло. Не се допускат издания с основен фокус оцветяване, развитие на фина моторика и учебни помагала.
 4. Книгите трябва да бъдат написани за деца или младежи и да са похдодящи за някоя от възрастовите групи (за художествените издания) – „Буболечета“ (3-5 г.), „Откриватели“ (5-7 г.), „Изследователи“ (8-10 г.), „Мечтатели“ (11-13 г.) или „Майстори“ (14-16 г.). Книгите с енциклопедична насоченост, включени в категория „Нещотърсачи“, трябва да поднасят информацията по начин, достъпен за деца и младежи до 16-годишна възраст.
 5. Книгите трябва да са разпространени в книжарниците в България и достъпни за закупуване от широката публика. Подробностите за разпространението трябва да бъдат попълнени във формуляра за участие. Изключение се допуска за самопубликуващи се автори/издателства, които разполагат със собствени електронни страници за разпространение на книгите.
 6. Книгите трябва да отговарят на основните професионални стандарти за издаване и печат. При редактиране трябва да бъдат спазени правилата за правопис и граматика. От всички заглавия се изисква да имат валиден ISBN номер.
 7. Книгите трябва да бъдат на български език – написани или преведени.
 8. Книгите могат да бъдат художествени или нехудожествени.
 9. Книги, написани като част от поредица или публикувани в поредичен формат, ще бъдат оценявани като отделни единици, които трябва да могат да бъдат четени самостоятелно, като цялостно произведение сами по себе си. Всяка от тях трябва да има независима структура и да не разчита на това, че читателят има познания за други части от поредицата.
 10. Не се допускат учебници, учебни помагала и книги с фокус, различен от развитие на читателските умения. Нов прочит на вече публикуван текст ще бъде допуснат, напр. графична новелизация на книга.

– Бележка 1: Наградата „Бисерче вълшебно“ дава възможност на децата да изразят своите впечатления от книгите и да определят своя фаворит в единствена по своя формат и мащаб инициатива. Каним номиниращите да изпращат само книги, които считат за изключителни постижения в своето издателско портфолио.

– Бележка 2: Фондация „Детски книги“ си запазва правото да премахва заглавия от дългия списък за наградата, ако са с неподходящо съдържание, подтикващо към дискриминационни действия от различен характер.

– Бележка 3: Фондация „Детски книги“ си запазва правото да поиска от издателя допълнителна информация, за да определи доколко предложената книга отговаря на заложените критерии.

– Бележка 4: Фондация „Детски книги“ не е в състояние да върне книги на издателя от предоставените 5 екземпляра. Те се даряват на читателски клубове „Бисерче вълшебно“ и се използват в процеса на провеждане на наградата.

подаване на номинации

Номиниращите трябва да попълнят формуляр за участие за всяко изпратено заглавие. Формулярите за участие ще бъдат изпратени по имейл до базата данни с издателства/самопубликуващи се автори на Фондация „Детски книги“*.

Всички раздели на формуляра трябва да бъдат попълнени и придружени от пет екземпляра от всяка книга и такса за участие в размер на 50 лв. на заглавие.

Издателите се насърчават да изпращат книги възможно най-рано след получаване на поканата, за да се гарантира, че журито ще има достатъчно време за прочит. Важно е книгите да достигнат до адресите, посочени от Фондация „Детски книги“ в бланката за номинации, не по-късно от посочената дата – 9 януари 2024 г.

Закъснели или непълни заявления няма да бъдат уважени.

* Ако не получавате бланка за номинация, а имате книга, която смятате, че трябва да бъде включена, пишете ни на editors@detskiknigi.com.