Често задавани въпроси

Награда „Бисерче вълшебно“ – обща информация
Какво е „Бисерче вълшебно“?

Първата българска награда, в която само деца гласуват за любима книга.

Засега продължава да е единствената подобна награда в България, но по света има много награди с детско жури.

Заглавията, номинирани в наградата, са детско–юношески четива, излизащи за първи път на български език в детско-юношеска книга. Те трябва да са публикувани в предходната на гласуването календарна година и не трябва да се изучават в училище.

От появата си през 2013 г., Национална награда „Бисерче вълшебно“ се утвърди като:

 • награда за детски книги, присъждана от реалните потребители на този тип четива;
 • панорама на детските издания за изминалата календарна година;
 • надежден източник на информация за възрастните при избора на книги за децата им;
 • опора за учителите при насърчаване на интерес към четенето;
 • добър източник на идеи за работа и предложения за попълване на фонда на библиотеките.

Какви са целите на наградата?

Наградата Бисерче вълшебно” цели:

 • да насърчи четенето и да повиши грамотността на децата;
 • да обедини различни звена (семейство, училище, библиотека, институции, медии, бизнес) и да насочи вниманието на обществото към проблемите на детското четене;
 • да подкрепи издаването на качествени съвременни заглавия, съответстващи на световните тенденции в развитието на детско–юношеските четива;
 • да върне децата в библиотеките и да ги срещне с книгите.

Кога е учредена наградата?

Награда „Бисерче вълшебно“ е учредена през 2013 г., по случай 2 април – Международния ден на детската книга.

Организатор е фондация за насърчаване на четенето „Детски книги“.

Каква е ползата от „Бисерче вълшебно“?

Наградата дава възможност за:

 • привличане на децата към света на книгите по интересен начин;
 • преглед на новите заглавия, които излизат на български език;
 • попълване на библиотечните фондове с привлекателни за децата четива;
 • улесняване работата на учители и родители при насърчаване на четенето за удоволствие;
 • отглеждане на активни читатели, които умеят да правят анализ и да вземат решения.

Номинирани заглавия
Кой определя кои книги да бъдат включени?

Номинациите се определят от българските издатели или от праводържателите на текста. Всяка година екипът на фондация „Детски книги“ изпраща информация до издатели, писатели, самопубликуващи се творци (за чиито творби е своевременно информиран) с покана да номинират своите книги.

Всички подадени номинации се включват в дълъг списък, а два панела жури, експерти и деца, чете и избира по 10 книги в категория за художествените заглавия и 25 книги от категория „Нещотърсачи“. Те се включват в кратък списък и са включени в гласуването.

Какви са критериите за номиниране на книги?

Част от критериите при номинациите изискват заглавията:

 • да са проекти, издадени на български език през предходната на гласуването календарна година;
 • да излизат за първи път на български език в детско-юношеска книга;
 • да не се изучават в училище. (Забележка! Това условие е въведено с цел да се ограничи намесата на възрастните в избора на децата. Децата не гласуват сами, а възрастните понякога се изкушават да подкрепят книга по свой избор от името на детето.)

В първите пет издания на „Бисерче вълшебно“ (2013 – 2017 г.) допустимите номинации включваха единствено художествени произведения. От 2018 г. се въведе възможността книгите да бъдат художествени и нехудожествени с цел по-доброто развитие на функционалната грамотност. Заглавията вече включват:

 • художествени произведения, подходящи за някоя от следните възрастови категории:
  • 5 – 7 години (“Откриватели”);
  • 8 – 10 години („Изследователи“);
  • 11 – 13 години (“Мечтатели”);
  • 14 – 16 години (“Майстори”)
 • нехудожествени заглавия, поднасящи информацията от дадена област по нестандартен, забавен и интересен начин. Те трябва да са подходящи за някоя от възрастовите групи между 5 и 16 г.

Номинираните заглавия трябва да спазват нормите на българския книжовен език и да не съдържат неподходящо съдържание, подтикващо към дискриминационни действия от различен характер.

Книгите могат да бъдат номинирани от издателство, писател, художник или организация, която има правото и съгласието на праводържателите да включва заглавията в конкурси.

Гласуване
Кой може да гласува в „Бисерче вълшебно“?

Само и единствено деца от 3 до 16 години включително. 

Как се гласува?

Има два варианта за гласуване за децата от 3 до 16 години:

 • онлайн, през вход за индивидуално гласуване. Когато се влезе през този вход, потребителят попълва формуляр за избора на книга, аргументира се защо подкрепя посочените четива и с помощта на родител изпраща формуляра.

Когато гласуването е извършено индивидуално, на посочения във формуляра родителски имейл пристига електронна грамота за почетно жури. Тя може да бъде разпечатана и в нея да бъде вписано името на участника.

 • с помощта на учител/библиотекар, през вход за колективно гласуване. Таблицата за колективо гласуване позволява на учителите и библиотекарите, които активно насърчават четенето, да улеснят читателите при участието им в гласуването за любима книга. Те попълват име на дете и посочена от него книга в електронна таблица с падащо меню.

Този вариант намалява броя на децата, които са прочели харесаните от тях книги, избрали са своя фаворит, но не са успели да гласуват индивидуално, с помощта на родител.

Уточнение: Колективен вот НЕ означава, че всички деца гласуват за една и съща книга!

Ние вярваме, че децата са толкова различни, колкото са и книгите. Затова ги приканваме да намерят своето книжно бисерче.

Какво получават участниците, които гласуват?

Всяко дете от 3 до 16 години, което изпрати своя вот за любима книга, получава електронна грамота за почетно жури на посочения при гласуването имейл на родител.

Грамотата се разпечатва от родител/учител/библиотекар и в нея се вписва ръчно името на участника.

Освен това, в края на кампанията, организаторите теглят на томболен принцип минимум 5 участници от всички гласували, които получават комплекти с книги.

Участниците
Номинираните книги са много. Как очаквате едно дете да прочете всичките?

Не очакваме подобно нещо. 

Книгите наистина са много, защото екипът ни не прави селекция – тя е оставена в ръцете на издателите, които избират своите най-добри проекти.

За улеснение, книгите са разделени в категории. Във всяка категория има разнообразни заглавия:

 • български и преводни четива;
 • художествени и нехудожествени;
 • на различни теми;
 • с и без илюстрации, с меки и твърди корици, панорамни и интерактивни, музикални и др.;
 • различни шрифтове и оформление (това е особено важно за читателите с обучителни трудности!);
 • обем на текста и др.

Ние вярваме, че няма нечетящи деца, само такива, които още не са открили своето книжно бисерче!

Затова даваме възможност различните деца да се срещнат с различни книги.

Опитваме се да предоставим възможно най-изчерпателна информация за номинираните заглавия (анотация, информация за писател/художник/преводач, откъс, други книги от поредица, етикети и др.).

Убедени сме, че децата ще открият лесно кои книги са им интересни и  ще ги прочетат, а от тях ще изберат своя фаворит и ще гласуват за него.

Категория „Откриватели“ е за деца от 5 до 7 г. Те вероятно не могат да четат сами. Защо имат право да участват?

Когато отглеждаме читатели, важен елемент е активното участие на родителите и учителите в детските градини. Умението да четеш сам е процес, който рано или късно ще бъде овладян от детето. Той обаче няма нищо общо с възпитаването на любов към книгата и желанието да учиш, което е в основата на добрата функционална грамотност.

Любовта към книгите започва най-напред в семейството и след това се доразвива в детската градина и в училище.

Когато родителят чете с детето си у дома, той създава важна връзка и показва на мъничето, че книгите са ценност.

Когато в детската градина четенето е включено в ежедневните занимания, децата припознават книгите като част от учебния процес.

За да подпомогнем добрия старт в училище, призоваваме родителите и детските учители да четат с децата книгите от категория „Откриватели“ (5-7 г.). Надяваме се, че обсъждането с възрастен на прочетените книги ще подпомогне мъничетата в умението им да разсъждават и да са готови за успешния старт в училище.