Идеи и съвети за насърчаване на четенето

Файлът „Книжни идеи за родители, учители и библиотекари (част 1.)“ можете да изтеглите оттук.