Официални правила на наградата „Бисерче вълшебно” 2014

1. Организатор: Организатор на Националната годишна награда „Бисерче вълшебно“ е Фондация „Детски книги“, регистрирана с БУЛСТАТ 176566685.

2. Период за гласуване: Децата на възраст от 6 до 15 години включително, имащи правото да гласуват за любима детска книга за изминалата година, трябва да дадат своя глас от 11.00 часа на 19.03.2014 до 23.59 часа на 30.04.2014 г.

3. Номинирани заглавия: Номинираните заглавия за Наградата „Бисерче вълшебно“ 2014 са детска художествена литература, издадена на български език в периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. Книгите, участващи в надпреварата за наградата „Бисерче вълшебно“ 2014, се номинират от самите издатели. Важно условие е тези заглавия да не присъстват в задължителната учебна литература. Номинираните заглавия се разпределят в някоя от двете възрастови категории „Млади читатели“ за деца от 6 до 10 г. или „Запалени читатели“ за деца от 11 до 15 г., като самите издатели определят в коя група да попадне дадена книга.

4. Участници в гласуването за най-добра книга на децата „Бисерче вълшебно“: Почетно жури в наградата „Бисерче вълшебно“ могат да бъдат всички деца на възраст от 6 до 15 години включително. Всяко дете има правото да избере само една любима книга, независимо от коя от двете възрастови категории (важи за децата от категорията за малките читатели, докато големите гласуват единствено в своята категория), като даде своя глас за нея. Всеки участник гласува онлайн, попълвайки форма за гласуване. В нея отбелязва трите си имена, възраст, град, училище, и-мейл и телефон на родител за връзка при спечелване на някоя от наградите за почетно жури. Във формата за гласуване – от падащо меню – се избира и любимата книга на участника, който трябва да поясни накратко защо дава своя глас за дадено заглавие.

Всеки участник може да гласува САМО ВЕДНЪЖ! Дублирането на форми за гласуване не се допуска. Допуска се гласуването на български деца, живеещи в чужбина, стига да са прочели книжката на български език и да са отговорили защо подкрепят книгата на български език (без значение дали отговорът е изписан на латиница или кирилица). Всеки участник ще получи на своя и-мейл грамота за почетно жури. На специално организирано събитие ще бъдат изтеглени на лотариен принцип шест деца, подкрепили своята любима книга, които ще получат награди – комплекти с книги.

5. Награда „Бисерче вълшебно“ 2014 за най-добра детска книга: 

5.1. Двете книги във всяка една от двете възрастови категории, избрани с най-много гласове от вас, децата, ще получат статуетки на Националната годишна награда „Бисерче вълшебно“ за най-добра детска книга за изминалата година. Издателството/издателствата, издали на български език най-любимите книги на децата, също ще грабнат своята грамота за принос в развитието на съвременната литература и популяризирането й в България.

5.2. Наградите за самите гласували деца включват: грамота за почетно жури, изпратена на и-мейл на родителя след въвеждането на данни за гласуването; шест комплекта с книги от номинираните заглавия в наградата „Бисерче вълшебно“ 2014 за шест от гласувалите деца, избрани на лотариен принцип.

6. За всички възникнали въпроси относно провеждането на наградата „Бисерче вълшебно“ 2014 можете да се обръщате към организаторите от Фондация „Детски книги“ на и-мейл info@biserche.com.

7. Организаторите си запазват правото на промени в регламента за участие в наградата „Бисерче вълшебно“ с цел запазване на целите на кампанията за насърчаване на четенето.