Официални правила на наградата „Бисерче вълшебно“ 2015

1. Организатор: Организатор на Националната годишна награда „Бисерче вълшебно“ е Фондация в обществена полза „Детски книги“, регистрирана с БУЛСТАТ 176566685, адрес: гр. София, бул. „Самоков“ № 3.

2. Период за гласуване: Децата на възраст от 6 до 15 години включително, имащи правото да гласуват за любима детска книга за изминалата година, трябва да дадат своя глас от 11.00 часа на 05.02.2015 до 23.59 часа на 12.04.2015 г.

3. Номинирани заглавия: Номинираните заглавия за Наградата „Бисерче вълшебно“ 2015 са детска художествена литература, издадена на български език в периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Книгите, участващи в надпреварата за наградата „Бисерче вълшебно“ 2015, се номинират от самите издатели. Важно условие е тези заглавия да не присъстват в задължителната учебна литература. Номинираните заглавия се разпределят в три възрастови категории: „Откриватели“ (6-8 г.), „Мечтатели“ (9-11 г.) или „Майстори“ (12-15 г.), като самите издатели определят в коя група да попадне дадена книга.

Следвайки тенденциите в съвременната детско-юношеска литература, се открива категория „Иноватори“ (6-15 г.) за интерактивни и мултимедийни детски книги, при които интерактивните и мултимедийни елементи допълват и обогатяват художествения текст. Книгите в тази категория подлежат на отделен вот и всички участници на възраст от 6 до 15 г. включително могат да изберат дали да гласуват за книга от тази категория.

4. Участници в гласуването за най-добра книга на децата „Бисерче вълшебно“: 

  • Почетно жури в наградата „Бисерче вълшебно“ могат да бъдат всички деца на възраст от 6 до 15 години включително. Всяко дете има правото да избере само една любима книга на следния принцип:

участниците на възраст от 6 до 8 г. включително, попадащи в категория „Откриватели“, имат правото да гласуват за книги от трите възрастови категории, както и за книга от категория „Иноватори“;

– участниците на възраст от 9 до 11 г. включително, попадащи в категория „Мечтатели“, имат правото да гласуват за книга от категории „Мечтатели“ или „Майстори“, както и за книга от категория „Иноватори“;

– участниците на възраст от 12 до 15 г. включително, попадащи в категория „Майстори“, имат правото да гласуват за книга единствено от категория „Майстори“, както и за книга от категория „Иноватори“.

  • Всеки участник гласува онлайн, попълвайки форма за гласуване. В нея отбелязва трите си имена, възраст, град, училище, и-мейл и телефон на родител/настойник/ учител за връзка при спечелване на някоя от наградите за почетно жури. Във формата за гласуване – от падащо меню – се избира и любимата книга на участника, който трябва да поясни накратко защо дава своя глас за дадено заглавие.
  • Всеки участник може да гласува САМО ВЕДНЪЖ! Дублирането на форми за гласуване не се допуска.
  • Допуска се гласуването на български деца, живеещи в чужбина, стига да са прочели книжката на български език и да са отговорили защо подкрепят книгата на български език (без значение дали отговорът е изписан на латиница или кирилица).
  • Всеки участник ще получи на посочения и-мейл за връзка грамота за почетно жури. 
  • На специално организиран детски книжен празник на 26.04.2015 г. в „България мол“ (София, бул. „България“ № 67), ще бъдат изтеглени на лотариен принцип най-малко 10 деца, подкрепили своя любима книга в онлайн гласуването, които ще получат награди – комплекти с книги и други изненади.

5. Награда „Бисерче вълшебно“ 2015 за най-добра детска книга: 

5.1. Книгите, класирани на първо място във всяка една от трите възрастови категории, ще получат статуетки на Националната годишна награда „Бисерче вълшебно“ за най-добра детска книга за изминалата година. Издателството/издателствата, издали на български език най-любимите книги на децата, също ще грабнат своята грамота за принос в развитието на съвременната литература и популяризирането й в България.

5.2. Наградите за самите гласували деца включват: грамота за почетно жури, изпратена на и-мейл на родителя след въвеждането на данни за гласуването; най-малко десет комплекта с книги от номинираните заглавия в наградата „Бисерче вълшебно“ 2015 за най-малко десет от гласувалите деца, избрани на лотариен принцип.

6. За всички възникнали въпроси относно провеждането на наградата „Бисерче вълшебно“ 2015 можете да се обръщате към организаторите от Фондация „Детски книги“ на и-мейл info@biserche.com.

7. Организаторите си запазват правото на промени в регламента за участие в наградата „Бисерче вълшебно“ с цел запазване на целите на кампанията за насърчаване на четенето.