Официални правила на конкурса Активните #бисерчета2016

Организатор: Организатор на конкурса Активните #бисерчета2016 е Фондация в обществена полза „Детски книги“, регистрирана с БУЛСТАТ 176566685, адрес: гр. София, бул. „Самоков“ № 3.

Цел на конкурса: Целта на конкурса Активните #бисерчета2016 е да бъдат стимулирани младите хора на възраст от 6 до 18 години да се превърнат в лидери на мнение и в посланици на Наградата „Бисерче вълшебно“ 2016. Тяхната мисия е да запознаят връстниците си на възраст между 6 и 15 години с целите и механизмите за провеждане на наградата, да ги насърчат да четат и да гласуват в периода 09.02. – 17.04.2016 г. през уебсайта на „Бисерче вълшебно“ – www.biserche.com.

Механизъм на провеждане:

  • за да се изпълнят целите на конкурса Активните #бисерчета2016, активните млади хора от 6 до 18 години трябва да изявят желание да участват самостоятелно в конкурса или в екип. Това става чрез подаване на заявка през електронен формуляр. Те могат да участват самостоятелно или в екип от съмишленици.
  • Независимо дали участват сами или ще работят в група, към тях трябва да има присъединен един подкрепящ възрастен. Неговата роля ще е да напомня за крайните срокове и да общува с екипа на организаторите.
  • Всеки участник/екип от участници може да генерира колкото идеи пожелае за популяризиране на наградата „Бисерче вълшебно“, нейните цели и номинираните заглавия. Крайната цел е да бъдат увлечени в магията на четенето колкото се може повече млади хора, които да дадат своя глас за любима книга.
  • Независимо на какъв подход ще заложат участниците в конкурса, важно условие е да не използват дискриминационни послания, неподходящ език, нецензурно съдържание. Ако станем свидетели на подобни действия, участник/екип от участници ще бъдат дисквалифицирани. Важно е, ако се подготвят клипове, презентации и други, включващи снимков материал на млади хора до 18 г., да бъде получено не само тяхното съгласие да бъдат заснети и включени, но и съгласието на родител. В това може да помогне подкрепящият възрастен.
  • За да научи нашият екип за инициативите и да включи участник/екип от участници в томболата с награди, подкрепящият възрастен трябва да изпраща периодично кратка информация за действията на екипа – какви идеи е генерирал, как ги изпълнява, има ли повишен интерес към четенето в даденото населено място. Изпълнението на това условие ще ни позволи да включим участник/екип от участници в томболата за награди.
  • В периода 10.12.2015 – 17.04.2016 г. всички желаещи участници/екипи от участници могат да се превърнат в активни посланици на „Бисерче вълшебно“. Техните идеи и постижения, за които е изпратена информация до организаторите, ще бъдат публикувани като новини в сайта на наградата. Чрез създаденият хаштаг #бисерчета2016 ще могат да бъдат следени и идеите на отборите в социалните мрежи.

Период на провеждане на конкурса: От 12:00 часа на 10.12.2015 г. до 23:59 часа на 17.04.2016 г.

Възрастова група: Участниците, които могат да се превърнат в активни посланици, са младите хора на възраст от 6 до 18 години, т.е. от учениците от 1. до 12. клас. Въпреки, че право да гласуват имат само младежите от 6 до 15 г. включително, активните младежи до 18 години могат да покажат своите добри идеи и да се превърнат в лидери на мнение.

Подкрепящ възрастен: Ролята на подкрепящия възрастен е следната:

  • Да следи за крайните срокове и да подсеща посланиците, без да се намесва в работата им;
  • Да изпраща периодично кратка информация за хода на посланическата кампания на и-мейл info@biserche.com;
  • Да следи за събирането на декларации за родителско съгласие от родителите на децата, чиито снимки/видеоклипове са изпратени до организаторите като част от конкурса Активните #бисерчета2016.

Награди: По време на заключителния детски празник на Награда „Бисерче вълшебно“ 2016, който ще се проведе в края на април 2016 г., от всички участници в конкурса Активните #бисерчета2016, изпълнили условията за участие, ще бъдат изтеглени 5 имена на индивидуални участници/колективни участници (съгласно подадената заявка за участие в началото), които ще спечелят посещение на български автор в тяхното училище или населено място. Ще бъде връчена и една награда – комплект с книги на стойност 200 лв., определена на база ефект от посланическата кампания спрямо броя на гласувалите деца в „Бисерче вълшебно“ 2016.

Наградите се организират/предоставят от фондация „Детски книги“ и се съгласуват с подкрепящия възрастен, който отговаря за съответния екип. Те не могат да бъдат заменяни, заплащани.

За всички възникнали въпроси относно провеждането на конкурса Активните #бисерчета2016можете да се обръщате към организаторите от Фондация „Детски книги“ на и-мейл info@biserche.com.

Организаторите си запазват правото на промени в регламента за участие в наградата „Бисерче вълшебно“ с цел запазване на целите на кампанията за насърчаване на четенето.