Официални правила на наградата „Бисерче вълшебно“ 2017

Организатор: 

Организатор на Националната годишна награда „Бисерче вълшебно“ е Фондация в обществена полза „Детски книги“, регистрирана с БУЛСТАТ 176566685, адрес: гр. София, бул. „Самоков“ № 3.

Период на гласуване:

Право да гласуват имат единствено младите хора на възраст от 6 до 15 години включително. За да се включат в гласуването, те трябва да дадат своя глас за любима книга от 15:00 часа на 15.02.2017 до 23:59 часа на 22.04.2017 г.

Номинирани заглавия: 

Номинираните заглавия в Награда „Бисерче вълшебно“ 2017 са детско-юношеска литература, издадена на български език в периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

Книгите, участващи в наградата „Бисерче вълшебно“ 2017, се номинират от самите издатели/писатели. Важно условие е тези заглавия да не присъстват в задължителната учебна литература. Номинираните заглавия се разпределят в три възрастови категории: „Откриватели“ (6-8 г.), „Мечтатели“ (9-11 г.) или „Майстори“ (12-15 г.), като самите издатели определят в коя група да попадне дадена книга.

Следвайки тенденциите в съвременната детско-юношеска литература, се открива категория „Иноватори“ (6-15 г.) за интерактивни и мултимедийни детски книги, при които интерактивните и мултимедийни елементи допълват и обогатяват основния текст. Книгите в тази категория подлежат на отделен, пожелателен вот и всички участници на възраст от 6 до 15 г. включително могат да изберат дали да гласуват и за книга от тази категория или не.

Участници в гласуването за най-добра книга „Бисерче вълшебно“: 
  • Почетно жури в наградата „Бисерче вълшебно“ могат да бъдат всички деца на възраст от 6 до 15 години включително. Всеки участник има правото да избере само една любима книга от основните три възрастови категории на следния принцип:

участниците на възраст от 6 до 8 г. включително, попадащи в категория „Откриватели“, имат правото да изберат и да гласуват за 1 книга от която и да е от трите възрастови категории. По желание могат за гласуват и за 1 книга от раздел „Иноватори“.

– участниците на възраст от 9 до 11 г. включително, попадащи в категория „Мечтатели“, имат правото да изберат и да гласуват за 1 книга от категориите „Мечтатели“ или „Майстори“. По желание могат за гласуват за 1 книга от раздел „Иноватори“.

– участниците на възраст от 12 до 15 г. включително, попадащи в категория „Майстори“, имат правото да гласуват за 1 книга единствено от категория „Майстори“. По желание могат за гласуват за 1 книга от раздел „Иноватори“.

  • Всеки участник гласува онлайн, попълвайки форма за гласуване. В нея отбелязва трите си имена, възраст, населено място, училище, и-мейл и телефон на родител/настойник/ учител за връзка при спечелване на някоя от наградите за почетно жури. Във формата за гласуване се посочва и любимата книга на участника, който трябва да поясни накратко защо дава своя глас за дадено заглавие.
  • Всеки участник може да гласува САМО ВЕДНЪЖ! Дублирането на форми за гласуване не се допуска и дублираният вот ще бъде заличен.
  • Допуска се гласуването на български деца, живеещи в чужбина, стига да са отговорили защо подкрепят книгата на български език (без значение дали отговорът е изписан на латиница или кирилица).
  • При подаване на своя вот, всеки участник получава автоматично на посочения и-мейл за връзка грамота за почетно жури. 
  • На специално организиран детски книжен празник в края на кампанията, ще бъдат изтеглени на лотариен принцип най-малко 10 деца, подкрепили своя любима книга в онлайн гласуването, които ще получат награди – комплекти с книги и други изненади.
Колективен вот:

Учителите/библиотекарите, които насърчават четенето сред големи групи деца, могат да подадат техния вот през таблица за колективно гласуване. В нея трябва да бъдат посочени имената на децата и техния индивидуален избор.

Награда „Бисерче вълшебно“ 2017 за най-добра детска книга: 
  • Книгите, класирани на първо място във всяка една от трите възрастови категории, ще получат статуетки на Националната годишна награда „Бисерче вълшебно“ за най-добра детска книга за изминалата година. Издателството/издателствата, издали на български език най-любимите книги на децата, също ще грабнат своята грамота за принос в развитието на съвременната литература и популяризирането й в България.
  • Наградите за самите гласували деца включват: грамота за почетно жури, изпратена автоматично на и-мейл на родителя след въвеждането на данни за гласуването; най-малко десет комплекта с книги от номинираните заглавия в наградата „Бисерче вълшебно“ 2017 за най-малко десет от гласувалите деца, избрани на лотариен принцип.

За всички възникнали въпроси относно провеждането на наградата „Бисерче вълшебно“ 2017 можете да се обръщате към организаторите от Фондация „Детски книги“ на и-мейл info@biserche.com.

Организаторите си запазват правото на промени в регламента за участие в наградата „Бисерче вълшебно“ с цел запазване на целите на кампанията за насърчаване на четенето.