Официални правила на конкурса „Активните бисерчета“ 2018

Организатор:

Организатор на конкурса „Активните бисерчета“ 2018 е Фондация в обществена полза „Детски книги“, регистрирана с БУЛСТАТ 176566685, адрес: гр. София, бул. „Самоков“ № 3.

Цел на конкурса:

Целта на конкурса „Активните бисерчета“ 2018 е да бъдат стимулирани младите хора на възраст от 8 до 18 години да се превърнат в лидери на мнение и в посланици на Наградата „Бисерче вълшебно“ 2018. Тяхната мисия е да запознаят връстниците си на възраст между 5 и 16 години с целите и механизмите за провеждане на наградата, да ги насърчат да четат и да гласуват в периода 20.02. – 15.04.2018 г. през уебсайта на „Бисерче вълшебно“ – www.biserche.com.

Механизъм на провеждане:

 • за да се изпълнят целите на конкурса „Активните бисерчета“ 2018, децата от 8 до 18 години трябва да изявят желание да участват самостоятелно в конкурса или в екип. Това става чрез подаване на заявка през електронен формуляр в периода 20.02.-31.03.2018 г. Те могат да участват самостоятелно или в екип от съмишленици, като дейността им трябва да бъде отчетена до 15.04.2018 г. чрез подаване на информация за свършената работа до организаторите.
 • Независимо дали участват сами или ще работят в група, към тях трябва да има присъединен един подкрепящ възрастен. Неговата роля ще е да напомня за крайните срокове и да общува с екипа на организаторите.
 • Всеки участник/екип от участници може да генерира колкото идеи пожелае за популяризиране на наградата „Бисерче вълшебно“, нейните цели и номинираните заглавия. Крайната цел е да бъдат увлечени в магията на четенето колкото се може повече млади хора, които да дадат своя глас за любима книга.
 • Независимо на какъв подход ще заложат участниците в конкурса, важно условие е да не използват дискриминационни послания, неподходящ език, нецензурно съдържание. Ако станем свидетели на подобни действия, участник/екип от участници ще бъдат дисквалифицирани.
 • Важно е, ако се подготвят клипове, презентации и други, включващи снимков материал на млади хора до 18 г., да бъде получено не само тяхното съгласие да бъдат заснети и включени, но и съгласието на родител. В това трябва да помогне подкрепящият възрастен.
 • За да научи нашият екип за инициативите и да включи участник/екип от участници в томболата с награди, подкрепящият възрастен трябва да изпраща периодично кратка информация за действията на екипа – какви идеи е генерирал, как ги изпълнява, има ли повишен интерес към четенето в даденото населено място. Изпълнението на това условие ще ни позволи да включим участник/екип от участници в определянето на победители.
 • В периода 20.02.– 15.04.2018 г. всички желаещи участници/екипи от участници могат да се превърнат в активни посланици на „Бисерче вълшебно“. Техните идеи и постижения, за които е изпратена информация до организаторите, ще бъдат публикувани като новини в сайта на наградата. Чрез създаденият хаштаг #бисерчета2018 ще могат да бъдат следени и идеите на отборите в социалните мрежи.

Период на провеждане на конкурса:

 • записване: от 14:00 часа на 20.02.2018 г. до 23:59 часа на 31.03.2018 г.
 • работа на екипите и споделяне на извършените дейности: от 14:00 часа на 20.02.2018 г. до 23:59 часа на 15.04.2018 г.

Възрастова група:

Участниците, които могат да се превърнат в активни посланици, са младите хора на възраст от 8 до 18 години, т.е. от учениците от 2. до 12. клас.

Подкрепящ възрастен:

Ролята на подкрепящия възрастен е следната:

 • Да следи за крайните срокове и да подсеща посланиците, без да се намесва в работата им;
 • Да изпраща периодично кратка информация за хода на посланическата кампания на и-мейл info@biserche.com;
 • Да следи за събирането на декларации за родителско съгласие от родителите на децата, чиито снимки/видеоклипове са изпратени до организаторите като част от конкурса „Активните бисерчета“ 2018.

Награди:

По време на заключителния детски празник на Награда „Бисерче вълшебно“ 2018, който ще се проведе в началото на май 2018 г., от всички участници в конкурса „Активните бисерчета“ 2018, изпълнили условията за участие, ще бъдат обявени 5 имена на индивидуални участници/колективни участници (съгласно подадената заявка за участие в началото), които ще спечелят посещение на български писател в тяхното училище или населено място. Наградата ще бъде връчена на петте участници/отбори, генерирали най-оригинални идеи.

Ще бъде връчена и една награда – комплект с книги на стойност 200 лв., определена на база ефект от посланическата кампания спрямо броя на гласувалите деца в „Бисерче вълшебно“ 2018.

Наградите се организират/предоставят от фондация „Детски книги“ и се съгласуват с подкрепящия възрастен, който отговаря за съответния екип. Те не могат да бъдат заменяни, заплащани.

За всички възникнали въпроси относно провеждането на конкурса „Активните бисерчета“ 2018 можете да се обръщате към организаторите от Фондация „Детски книги“ на и-мейл info@biserche.com.

Организаторите си запазват правото на промени в регламента за участие в наградата „Бисерче вълшебно“ с цел запазване на целите на кампанията за насърчаване на четенето.