Майстори 2015

В тази секция събираме информация за бъдещите читатели (под 5 г.), които подкрепят своите любими номинирани книги с помощта на родител/настойник. Техният вот не участва в основното гласуване, но е важен индикатор, че четенето процъфтява в семействата.

Нито една част от въведените данни няма да бъде използвана с цел разкриване на самоличността на някой от участниците или на техния вот.

Единствено при изтеглянето на някой участник в томболата с награди, ще бъде съобщено неговото първо име, възрастта му и населеното място, в което живее. Тази информация ще послужи за обявяване на късметлиите в томболата в уебсайта ни и при партньори, но няма да застраши сигурността на децата.

Всички събрани данни се обработват според Политиката за защита на личните данни от фондация “Детски книги”.  

Посочете валиден имейл адрес - на него автоматично ще бъде изпратена грамотата за бъдещия читател с мнение при подаване на вота.
Телефонният номер ни е необходим, за да Ви уведомим при евентуално спечелване на награда от томболата в края на кампанията.
Гласуване за книги

Участниците имат право да подкрепят 1 художествено заглавие. Предвид възрастта на бъдещите читатели с мнение, даваме възможност да направите своя избор от двете най-малки възрастови категории:

За да подкрепите харесваната от детето книга, най-напред изберете от падащото меню съответната възрастова категория.

След това ще ви се отвори меню, от което да изберете самата книга.

Изберете от падащото меню книгата, която подкрепяте
Изберете от падащото меню книгата, която подкрепяте

Участниците имат право да подкрепят 1 нехудожествено заглавие, номинирано в категория “Нещотърсачи” (5-16 г.).

За да подкрепите избраната книга, изберете заглавието й от падащото меню.

С настоящото съгласие родител/настойник на дете под 14 г. декларира, че е съгласен вотът му да бъде обработен. При избиране на опцията "Не съм съгласен", вотът и всички данни ще бъдат заличени от регистрите ни и няма да бъдат взети предвид при обработката на вота.