Подаване на временен резултат на отбор в Книгоходец 2020

Попълнете във формата по-долу общия резултат от изминати книгометри на отбора Ви за предходната седмица.

За нас е важно крайната сума, но Вие можете да следите колко книгометра е изминал всеки участник, докато чете книгите от “Бисерче вълшебно” 2020.

Моля, изпишете само името.
Посочете името на отбора, въведено при първоначалната заявка за регистрация