Подаване на временен резултат в Книгоходец 2020 – лятна щафета