Подаване на временен резултат в Книгоходец 2020 – лятна щафета

Попълнете във формата по-долу изминатите книгометри от последното подаване на резултат.