Книгоходец – виртуално пътешествие чрез четене

Отбелязваме прогреса на отборите на книгоходците от цялата страна.

Данни към 30.06.2021 г. (натиснете върху зелените точки, за да получите повече информация за дестинацията):

[display-map id=’15223′]