Книгоходец – Лятна щафета

Регистрирай се в Книгоходец 2020 - лятна щафета

В инициативата “Книгоходец 2020 – лятна щафета” може да участва всяко дете, което пожелае да се включи в предизвикателството.
Ако участникът все още не умее да чете добре, родителите са поканени да помагат.
Първокласниците, българчетата, живеещи в чужбина и децата с обучителни трудности могат да участват, като броят 1 прочетена страница за 6 изминати книгометра.

Посочете името на училище/детска градина
Моля, изпишете само името.
Личните данни на детето (име, възраст, училище, населено масто) и имейл за връзка с родител да бъдат обработвани за целите на кампанията "Книгоходец 2020 - Лятна щафета" и Награда "Бисерче вълшебно" 2020. Данните ще бъдат съхранявани според Политиката за защита на личните данни на фондация "Детски книги" и няма да бъдат предоставяни на трети лица по никакъв начин.
За целите на кампанията трябва да изпращаме информация до участника за предстоящи събития, свързани с Книгоходец - покана за подаване на резултати, изпращане на бюлетини и сертификати.
Ако желаете да получавате бюлетин за дейности в Награда "Бисерче вълшебно", отбележете съгласието си по-долу. Обещаваме, че няма да прекаляваме с известията, а Вие можете да се отпишете винаги, когато пожелаете.