Книги, илюстрирани от Чудомир Драгнев (създател на героите)