Книги, илюстрирани от Аксел Шефлър и 38 илюстратора от цял свят