Официални правила на Национална награда „Бисерче вълшебно“ 2020

Организатор: 

Организатор на Националната годишна награда „Бисерче вълшебно“ е Фондация в обществена полза „Детски книги“, регистрирана с БУЛСТАТ 176566685, адрес: гр. София, бул. „Самоков“ №3.

Период на гласуване:

Право да гласуват имат единствено младите хора на възраст от 5 до 16 години включително. За да се включат в гласуването, те трябва да дадат своя глас за любима книга от 11:00 часа на 05.02.2020 до 23:59 часа на 22.09.2020 г.

Номинирани заглавия: 

Номинираните заглавия в Награда „Бисерче вълшебно“ 2020 са детско-юношески художествени и нехудожествени заглавия, издадени на български език в периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Книгите, участващи в наградата „Бисерче вълшебно“ 2020, се номинират от самите издатели/писатели. Важно условие е тези заглавия да не присъстват в задължителната учебна програма. Номинираните заглавия се разпределят в:

 •  четири възрастови категории с художествени произведения, като самите издатели определят в коя група да попадне дадена книга:
  • „Откриватели“ (5-7 г.)
  • „Изследователи (8-10 г.)
  • „Мечтатели“ (11-13 г.) или
  • „Майстори“ (14-16 г.).
 • една категория с нехудожествени заглавия – „Нещотърсачи“, – подходяща за децата от 5 до 16 г.

Читателите ще имат възможност да подкрепят 1 (една) книга от възрастовите категории и 1 (една) книга от категория „Нещотърсачи“.

При художествените заглавия е възможен избор на книга за по-голяма възраст, но не и обратното. (Дете на 8 г. може да гласува за 1 книга, независимо дали е от категория „Изследователи“ (8-10 г.), „Мечтатели“ (11-13 г.) или „Майстори“ (14-16 г.), но не може да подкрепи заглавие от категория „Откриватели“ (5-7 г.).) 

В обобщение: децата от 5 до 16 г. имат правото да подкрепят книги по схемата 1+1: 1 глас за художествено и 1 глас за нехудожествен издание.

Участници в гласуването за най-добра книга „Бисерче вълшебно“

Почетно жури в наградата „Бисерче вълшебно“ могат да бъдат всички деца на възраст от 5 до 16 години включително. Всеки участник има правото да избере една любима книга от основните четири възрастови категории и една книга от категория „Нещотърсачи“ на следния принцип:

участниците на възраст от 5 до 7 г. включително, попадащи в категория „Откриватели“, имат правото да изберат и да гласуват за 1 книга от която и да е от четирите възрастови категории и за 1 книга от раздел „Нещотърсачи“.

– участниците на възраст от 8 до 10 г. включително, попадащи в категория „Изследователи“, имат правото да изберат и да гласуват за 1 книга от категориите „Изследователи“, „Мечтатели“ или „Майстори“ и за 1 книга от раздел „Нещотърсачи“.

– участниците на възраст от 11 до 13 г. включително, попадащи в категория „Мечтатели“, имат правото да изберат и да гласуват за 1 книга от категориите „Мечтатели“ или „Майстори“ и за 1 книга от раздел „Нещотърсачи“.

– участниците на възраст от 14 до 16 г. включително, попадащи в категория „Майстори“, имат правото да гласуват за 1 книга единствено от категория „Майстори“ и за 1 книга от раздел „Нещотърсачи“.

 • Всеки участник гласува онлайн, попълвайки форма за гласуване. В нея отбелязва трите си имена, възраст, населено място, училище, и-мейл и телефон на родител/настойник/ учител за връзка при спечелване на някоя от наградите за почетно жури. Във формата за гласуване се посочват и избраните от участника заглавия, който трябва да поясни накратко защо дава своя глас за тях.
 • Всеки участник може да гласува САМО ВЕДНЪЖ! Дублирането на форми за гласуване не се допуска и дублираният вот ще бъде заличен.
 • Допуска се гласуването на български деца, живеещи в чужбина, стига да са отговорили защо подкрепят книгата на български език (без значение дали отговорът е изписан на латиница или кирилица).
 • При подаване на своя вот всеки участник получава автоматично на посочения и-мейл за връзка грамота за почетно жури. 
 • На специално организиран детски книжен празник в края на кампанията, ще бъдат изтеглени на лотариен принцип най-малко 10 деца, подкрепили своя любима книга в онлайн гласуването, които ще получат награди – комплекти с книги и други изненади.

Колективен вот

Учителите/библиотекарите, които насърчават четенето сред големи групи деца, могат да подадат техния вот през таблица за колективно гласуване. В нея трябва да бъдат посочени имената на децата и техният индивидуален избор.

Награда „Бисерче вълшебно“ 2020 за най-добра детска книга

 • Книгите, класирани на първо място във всяка една от петте категории, ще получат статуетки на Националната годишна награда „Бисерче вълшебно“ за най-добра детска книга за изминалата година. Издателството/издателствата, издали на български език най-любимите книги на децата, също ще грабнат своята грамота за принос в развитието на съвременната литература и популяризирането й в България.
 • Наградите за самите гласували деца включват: грамота за почетно жури, изпратена автоматично на и-мейл на родителя след въвеждането на данни за гласуването; най-малко пет комплекта с книги от номинираните заглавия в наградата „Бисерче вълшебно“ 2020 за най-малко пет от гласувалите деца, избрани на лотариен принцип.

За всички възникнали въпроси относно провеждането на наградата „Бисерче вълшебно“ 2020 можете да се обръщате към организаторите от Фондация „Детски книги“ на и-мейл info@biserche.com.

Организаторите си запазват правото на промени в регламента за участие в наградата „Бисерче вълшебно“ с цел запазване на целите на кампанията за насърчаване на четенето.