Анкета за възрастните

Вдъхновени от желанието на участници на възраст над 15 години да гласуват в наградата “Бисерче вълшебно” 2014, решихме да направим специална анкета.

Чрез нея предоставяме възможност на онези от вас, желаещи да споделят мнението си за някое от номинираните заглавия, да го направят тук, а на децата на възраст от 6 до 15 години да дадем възможността да определят своята най-любима книга за изминалата календарна година във формата за гласуване.

Попълнете във формата по-долу общия резултат от изминати книгометри на отбора Ви за предходната седмица.

За нас е важно крайната сума, но Вие можете да следите колко книгометра е изминал всеки участник, докато чете книгите от “Бисерче вълшебно” 2020.

Моля, изпишете само името.
Посочете името на отбора, въведено при първоначалната заявка за регистрация