Земното кълбо се върти – Гъртруд Стайн – Мила Янева-Табакова – Лист